Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Wie zijn wij » Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden.

 

Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 

 

Voorzitter:         vacant                                                  e-mail:

 

 

Secretaris:           Rob Lengers                   e-mail: dehoefmolen@gmail.com

 

 

Penningmeester:     Rob Duin                        e-mail: atvdehoefmolenpm@gmail.com 

.

De  aanvullende bestuursleden zijn:

 

 

Sijbrand Smit  (website+ledenadministratie)       e-mail: sjxsmit@gmail.com

 

 

Leo van Beers  (tuin verhuur)                             e-mail: leovanbeers58@hotmail.com 

 

Wij vergaderen regulier iedere 3 weken, zie hiervoor ons vergaderschema.

ATV de Hoefmolen, Olympiaweg 32, 1816 MJ Alkmaar