Amateur tuinders vereniging de hoefmolen

Onkruid - juni 2020 - Cursus aanbod.

WINTERAVONDSCHOOL in DE HOEFMOLEN

Als leden van ATV De Hoefmolen hebben wij samen alle kennis in huis om fantastische tuinen te
ontwikkelen met een juist evenwicht tussen werken, genieten en de opbrengst die wij ons graag
wensen.
Als individuele amateur tuinder lukt ons dat vaak wel maar soms/vaak niet of onvoldoende. En dat
heeft dan niet te maken met inzet, maar soms met pech en andere keren door gebrek aan kennis. En
herhaalde tegenslag doet jonge, beginnende en goedwillende leden besluiten om er de brui aan te
geven. Jammer, want tuinieren is een ontzettend leuke en gezonde hobby.

Kennis kunnen wij delen.

Tijdens vijf winteravonden in januari / februari 2021, telkens op bijvoorbeeld
een dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

Een keer in de 14 dagen?

Er is koffie / thee. 

Het gaat er gemoedelijk aan toe.

Iemand leidt het onderwerp in, samen wisselen we onze kennis uit.

Leren van elkaar in bijvoorbeeld vijf lessen over de volgende onderwerpen.

  1. Bemesten, wat, wanneer, hoeveel? Hoe maak je een goede composthoop?
  2. Zaaien, stekken, scheuren, vermeerderen, verspenen, enz. Wanneer en hoe?
  3. Het tuinplan. Wat zet ik waar, wanneer en waarom?
  4. Tuinonderhoud in lente, zomer, herfst en winter
  5. Bewaarmethoden van vroeger en nu

Dan volgt nu een inventarisatie of hier belangstelling voor bestaat. Misschien kunnen we het doen
samen met onze collega-tuinders/tuinsters van de andere verenigingen.

Goed nabuurschap!
Vraag 1.
Zijn er leden die hun kennis en ervaring zouden willen delen met andere jongere/nieuwere leden? En
bij welk onderwerp voel je je het meest thuis?
Vraag 2.
Zijn er leden die van een dergelijk initiatief gebruik zouden willen maken om hun kennis te
vermeerderen en zo ja, op welke onderwerpen zou je intekenen?
Vraag 3.
Zijn er naast de opsomming ook andere onderwerpen die je zou willen bespreken? Denk bijvoorbeeld
aan kweken in de volle grond en/of de kas.
Vraag 4
Wil je meedenken / praten over een eventuele realisatie van de avonden? Laat het dan even weten.

Je kunt je reactie op bovenstaande ideeën sturen naar Wil van Veen en Beata Bosma, tuin 43 via
e-mail: wilvanv1@gmail.com