Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Nieuws » Actueel

Sijbrand Smit in de bloemetjes gezet 

Op 27 maart ging tuincommissielid Anja Duin langs bij Sijbrand Smit met een boeket. Dit alles om hem te bedanken namens iedereen van ATV De Hoefmolen voor het feit dat Sijbrand na 8 jaar een streep onder zijn bestuurslidmaatschap heeft gezet.

Natuurlijk wordt bij de Algm. ledenvergadering nog uitgebreid aandacht gegeven aan dit feit maar dit moest eerst met een bloemetje gevierd worden.

Hieronder een dankwoord van Sijbrand Smit.

Beste tuinders,

Na 8 jaar lid te zijn geweest van het bestuur,  was gisteren mijn laatste dag als bestuurslid van ATV De Hoefmolen. Al ruim een jaar stond vast dat ik zou aftreden als bestuurslid op de algemene ledenvergadering van 2020. Nu deze voor onbepaalde tijd is uitgesteld heb ik toch besloten 26 maart als datum aan te houden.

Ik blijf lid van deze mooie vereniging en u zult mij nog regelmatig tegenkomen op ons complex om mee te werken met de werkzaterdagen en de diverse technische klusjes  op te klaren.

Vandaag heeft het bestuur mij een prachtige bos bloemen aangeboden als dank voor de inzet de afgelopen jaren.  Ik dank u allen daarvoor.

Tot ziens op de tuin.

Sijbrand Smit.


Beste medetuinders,

  • Zoals jullie waarschijnlijk al via de media hebben vernomen worden er landelijk verregaande maatregelen genomen om het Coronavirus te beteugelen.
  • We hebben besloten om de ledenvergadering van 26-3-20 niet door te laten.
  • We hebben ook besloten om de werkzaterdagen op te schorten.
  • De kantine blijft tot nader order dicht. Iedereen  heeft een sleutel van de kantine en we snappen dat je het toilet wilt gebruiken om maar eens wat te noemen.
  • We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen om de kantine verder niet te gebruiken.
  • Dit zijn rigoureuze, maar in onze ogen noodzakelijke maatregelen.
  • We houden ons aan de landelijke richtlijnen en zodra de zaak weer normaliseert melden we ons met berichten over de ledenvergadering, de kantine en de werkzaterdagen. 
  • De Federatie van tuinverenigingen zit op dezelfde lijn. Andere tuinverenigingen zullen hun ledenvergaderingen e.d. hoogstwaarschijnlijk  ook schrappen.
  • Ben u op de tuin hou afstand van medetuinders, u weet 150 cm. is de norm.

Note: Zie onze update van 28 maart  i.v.m. de Corona Regels op ons complex Klik hier

Graag jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van ATV De Hoefmolen
Olympiaweg 32
1816 MJ Alkmaar
 
Rob Lengers, secretaris

 


Nieuwjaarsreceptie  2020.

De ondertussen vaste traditie, de nieuwjaarsreceptie, was dit jaar op 5 januari. De opkomst van leden overtrof ruimschoots die van vorig jaar. De secretaris, Rob Lengers, sprak een woordje tot de aanwezigen waar ondergetekende weinig van verstaan heeft maar dat lag niet aan de toespraak.

Mede door de grote inzet van onze vrijwilligers was deze middag een groot succes met name de Thaise loempiaatjes vielen zeer in de smaak. Wat een verrassing.

Dank aan alle vrijwilligers die deze middag tot een succes maakten.

Sijbrand.

 

 

 

De grote opruim actie is begonnen. (okt 2019)

De grote berg tuinafval, afkomstig van door de werkzaterdagen opgeruimde tuinen van leden die onmogelijk zelf hun tuin konden opruimen, moet de komende weken worden opgeruimd, deels in de container en deels naar een plek waar het geschikte groen-afval kan composteren.  Door de inzet van enkele vrijwilligers, waarvan één niet eens lid is van onze vereniging, is veel hout, glas, plastic, een oude fiets en diverse andere zaken afgevoerd naar de afvalbrengplaats.

De geplaatste container is hopelijk groot genoeg voor alle afval. Uit voorzorg worden grote takken verknipt tot kleine delen zodat ze minder ruimte innemen. Takken dikker dan 5 cm mogen niet in deze container evenals zand of graszoden.

Op de foto Pino Bruna aan het werk maar het zal u ook opgevallen zijn dat het rond de winkel en verenigingsgebouw onkruid-vrij gemaakt is. Dat is ook het werk van Pino en dat verdient wel een pluim. De vereniging vaart wel bij vele vrijwilligers daarom hopen we op een goede respons op de oproep voor vrijwilligers op zaterdag 12 oktober!

 

RABO bank Clubkas Campagne

19 juni 2019.

Vandaag is bekend gemaakt dat de RABO Clubkas Campagne een bedrag heeft opgeleverd voor onze vereniging van

€ 193,62.  Met dank aan onze leden die gestemd hebben op onze vereniging en natuurlijk de penningmeester die elk jaar het initiatief neemt om deze actie voor onze vereniging weer tot een succes te maken.

AlgemeneLedenvergadering 2019

Beste leden, op donderdag 21 maart om 19:30 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de Vrijheidskerk, ingang achterkant-zalen.  Er zal o.a.gestemd worden over een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement maar daar krijgt u bericht van. Onze secretaris Marleen Parigger treedt af en Sijbrand Smit moet aftreden omdat zijn bestuurs-periode afgelopen is. Hij stelt zich weer verkiesbaar voor het bestuur voor 1 jaar.

.

Wateroverlast 

Om de wateroverlast van zowel de lekkende dijk als het hemelwater wat, zoals voorspeld is, nu en in de toekomst voor grotere overlast gaat zorgen, het hoofd te bieden, zijn vrijwilligers bezig met een flinke klus. Hoewel het uitgraven van een sloot door een graafmachientje is gedaan is er veel werk wat met de hand gebeurt. Een nieuwe afvoerpijp voert nu al het overtollig water af naar de sloot die langs het CBR loopt waardoor het grondwaterpeil naar een goed niveau zakt. Met slechts beperkte hulpmiddelen worden de palen voor de beschoeiing de grond in gedreven wat op zich van een knap staaltje vakmanschap getuigt. We zijn als deze klus geklaard is beter voorbereid op flinke regenbuien.  Natuurlijk geven deze werkzaamheden overlast op de omringende tuinen maar er wordt getracht de schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

Koffie buiten de reguliere koffietijden.

Per 8-7-2018 is een Senseo koffieapparaat beschikbaar in de kantine voor die mensen die buiten de reguliere koffietijden ook een kop koffie willen drinken. Deze opstellingen is een test naar aanleiding van de enquête die door de Klankbordgroep is gehouden. We verwachten dat gebruikers het apparaat netjes achterlaten en de kopjes afwassen.

 

 

Revisie aanhanger

omdat de bodem van onze aanhanger slecht werd heeft onze penningmeester Rob Duin gezorgd dat er een nieuwe bodem in kwam. Er zit nu een prachtige aluminium bodem in die weer jaren mee kan. Wat een geluk dat we een aantal handige vrijwilligers op de tuin hebben.

Bedankt Rob.

De ingebrachte voorstellen zijn op de vergadering aangenomen, dat houdt in:

   1.  een verruiming de mogelijkheden om een permanente fruitkooi te plaatsen en

   2.  het verbod op gebruik van onkruid bestrijdingsmiddel Roundup.

.

.

Heeft u de Facebook pagina's van DeHoefmolen al bekeken??  

https://www.facebook.com/dehoefmolen .

Hier vindt u o.a.  heel herkenbare foto's geplaatst door ons, ik denk, meest aktieve facebook lid, Rob Duin.

 

 

De winter staat voor de deur en dus worden de waterpompen gedemonteerd. Onze vrijwilligers zorgen dat ze er weer als nieuw uitzien. In het voorjaar worden ze nog nagezien door Pino en Piet zodat ze ook volgend jaar weer goed functioneren.