Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Corona & de Hoefmolen

Beste medetuinders,
I.v.m. het coronavirus willen we jullie op de hoogte stellen van aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus die we via de Federatie van  Alkmaarse tuinverenigingen hebben ontvangen. Een deel is bekend en een deel niet.
Over het hoe en het waarom lezen jullie hieronder. 

NOTE: De toiletgroep in ons verenigingsgebouw gaat vanaf 28 maart op slot. Hou daar rekening mee !

Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor tuinverenigingen en hun tuinders tot in ieder geval 1 juni a.s. tref je hieronder aan. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de gemeente het tuincomplex sluit.

 

Naar je tuin toe?

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis.

Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. 

Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. 

Hou altijd, dus ook op het tuincomplex en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Beperk de ontvangst van niet-tuinders op je tuin.

 

Geen bijeenkomsten meer

Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, whatsapp, de telefoon of videobellen.

 

Gebouwen dicht

Verenigingsgebouwen met horecafunctie (zoals de kantine) moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Wij verwachten dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni.

Er wordt geadviseerd andere gebouwen zoals de tuinwinkel, de gereedschapsschuur en de toiletten te sluiten. 

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. 

Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. 

Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

De winkel wordt gesloten. Het gebruik van gereedschappen uit de gereedschappenschuur is voor eigen risico. 

We verzoeken iedereen de gereedschappen en de pompen na gebruik te ontsmetten via zelf meegebrachte schoonmaakmiddelen. 

 

Insteek: tuincomplex openhouden

Insteek is om het tuincomplex open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. 

Insteek is ook om het tuincomplex voor bezoekers open te houden. 

 

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:

  • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuincomplex.
  • Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuincomplex voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. 

 
We verzoeken jullie dringend hieraan mee te werken i.v.m. de gezondheid van iedereen.  

 

 

 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van ATV De Hoefmolen
Olympiaweg 32
1816 MJ Alkmaar
 
Rob Lengers, secretaris