Amateur tuinders vereniging de hoefmolen

Wie zijn wij

Wij zijn amateur tuinders vereniging de Hoefmolen, een gezellige vereniging in de westrand van Alkmaar.

Olympiaweg 32, 1816 MJ, Alkmaar, naast het CBR.

De vereniging is in april 2011 ontstaan na een fusie van A.T.V. de Robonsbosmolen en A.T.V de Hoef.

De geschiedenis van beide tuinen gaat terug naar 1975, toen nog niet op onze huidige locatie.

Onze vereniging is aangesloten bij de FATV. Federatie van amateur tuinders verenigingen Alkmaar e.o. (FATV)

ATV de Hoefmolen heeft een oppervlakte van bijna 35.000 m² verdeeld in bijna 180 tuinen en in natuurlijk de nodige voetpaden, water, dijk, oevers,  parkeerplaats, verenigingsgebouw, winkel en opslag. Waarna er nog zo’n ruim 30.000 m² overblijft voor volkstuinen. Gelukkig zijn we er nog steeds in geslaagd klein te blijven. 

Wij hebben tuinen in de verhuur van 50 m²  tot wel 400 m², waarvan een groot aantal zijn voorzien van een kas en/of een blokhut.

We hebben sinds 2013 een nieuw verenigingsgebouw, aangepast aan de eisen van deze tijd.

Tijdens de dagelijkse koffiepauze om 10:00 uur en 15:00 uur, wordt er veel informatie uitgewisseld over hoe het best getuinierd kan worden. Deze koffie pauzes zijn erg populair en worden druk bezocht.

Hoe het ooit begon......vroeger..... bekijk ook onze pagina geschiedenis

Knipelvolkstuin.jpg

 

Een volkstuin laat zich als volgt karakteriseren:

  1. Een volkstuin maakt geen deel uit van de grond waarop de woning van de gebruiker staat. In dat geval spreekt men van een moestuin.
  2. Een volkstuin is enkel bedoeld voor de productie van groenten en fruit of als rust- of ontspanningstuin. Dit betekent dat er geen overnachtingsmogelijkheden zijn in volkstuinen. In dat geval spreekt men van weekendhuisjes wat onder een andere wetgeving en beoordeling valt.
  3. Het telen van voedings- en siergewassen in een volkstuin is enkel bedoeld voor eigen gebruik of vermaak en is dus niet op handel gericht. Hierdoor worden volkstuintjes niet beschouwd als een agrarisch bedrijf. In 1910 gaf de gemeente Alkmaar een aantal percelen aan de Hoornsche Vaart de bestemming “ volkstuin”. De grond bleek echter van slechte kwaliteit en een groot aantal gegadigden zegden teleurgesteld hun tuin weer op. Ruim honderd jaar later kent Alkmaar in alle delen van de stad nog steeds complexen voor amateurtuinen. Deze zijn in de loop der jaren wel steeds verder naar de rand van de stedelijke bebouwing verhuisd.

Ook trekken volkstuinen steeds meer een uiteenlopend publiek. Voor een breed maatschappelijk draagvlak en recreatie- en educatiemogelijkheden is dat positief. Waren volkstuinen in de vorige eeuw veelal monofunctioneel (het verbouwen van groenten, fruit en sierbloemen), er is in de afgelopen tien jaar een duidelijke verandering zichtbaar: de ruimte die nieuwe langlopende huurovereenkomsten met de gemeente heeft geboden voor een ruimere invulling van het begrip amateurtuinen heeft een verschuiving teweeg gebracht met name in Alkmaar-Oost.