Amateur tuinders vereniging de hoefmolen

OPZEGGEN

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient u minimaal 2 maanden voor de opzegdatum schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Dit kan met het "Standaard opzeggingsformulier" wat u kunt downloaden van deze website onder  FORMULIEREN.

In de regel zijn deze formulieren ook beschikbaar in onze kantine of vraag één van de bestuursleden naar dit formulier.

Wij verwachten dat de tuin "zwart" wordt opgeleverd op of voor de opzeggingsdatum. Na goedkeuring door het bestuur en inlevering van sleutels en toegangspas zal de penningmeester voor de financiële afhandeling zorgdragen.