Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Actueel

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vooruit lopend op de officiële Privacy verklaring wil ik u mededelen  dat wij in samenwerking met de federatie en andere tuinverenigingen een privacy verklaring willen ontwerpen die voldoet voor een tuinvereniging.

Daarin zal uitleg gegeven worden over privacy gevoelige zaken en hoe wij daar mee omgaan b.v. de ledenadministratie, de beelden van de beveiligingscamera’s en de toegangspoort.

Nu al kan ik u zeggen dat camerabeelden na 3 tot 6 maanden overschreven worden dus deze worden niet lang bewaard. De recorders zijn beveiligd met een inlognaam en een wachtwoord zodat onbevoegden geen inzage hebben.

De ledenlijsten die het bestuur gebruikt zijn met een wachtwoord beveiligd. Deze gegevens worden alleen binnen onze vereniging gebruikt.

De toegangspoort kunt u openen met uw pasje of druppel, er wordt niet geregistreerd met welke pas of druppel de poort geopend wordt.

Binnenkort hopen we de officiële privacy verklaring te kunnen presenteren.

Sijbrand Smit.

 

29-03-2018  Algemene LedenVergadering

Jaarvergadering ATV De Hoefmolen en nieuwe voorzitter.
Een goed en vlot verlopen jaarvergadering en drie nieuwe gezichten achter de bestuurstafel.
Dat was het resultaat van een paar uur vergaderen waar de agenda punt voor punt werd afgewerkt, zodat iedereen weer op de hoogte is waar we zoal mee bezig zijn.
In de eerste plaats was er natuurlijk een minuut stilte voor de helaas veel te vroeg overleden tuinvriend Jos Hartjes het is nog steeds niet te bevatten dat Jos niet meer onder ons is.

Voorzitter wissel.
Na zes jaar een einde aan het tijdperk Marcel Rodenburg als voorzitter van onze mooie en goed geoliede tuinvereniging.
Marcel nogmaals bedankt voor je tomeloze inzet en je mag trots zijn op de verbeteringen en updates van ons complex. Het was altijd prettig samenwerken en met jou hebben we een leerzame tijd gehad. We gaan nu gestuurd worden door onze nieuwe voorzitter Gerard Meuwese al vele jaren een tuinder op ons complex en die met de nodige energie de voorzittershamer gaat hanteren...
Gerard wij hopen fijn met elkaar samen te werken en onze vereniging in de vaart der volkeren te houden.

Nieuwe bestuurders.
Naast een nieuwe voorzitter ook twee nieuwe bestuurders Leo van Beers als man algemene zaken en tuinverhuur en Marleen Parigger is onze rots in de branding op ons secretariaat.
We zijn blij dat we weer een bestuur hebben bestaande uit vijf mensen.

De KBG.
Onze klankbordgroep heeft hard gewerkt om een enquête te doen onder onze leden. De uitslag van deze enquete werd toegelicht en duidelijk gemaakt op deze vergadering door Rob Lengers een ieder kon haar of zijn opmerking hier over maken. De enquete heeft ons laten zien dat meer vrijwilligers nodig zijn om verschillende activiteiten vorm te geven. Ook hadden zich al meteen leden opgegeven om taken op zich te nemen dus al met al een zeer bemoedigende uitslag van deze enquete....daarvoor onze dank naar de KBG...

Bloemetje ....
Marleen Parigger bracht aan het einde van vergadering namens ons allen een bloemenhulde aan de scheidende voorzitter Marcel Rodenburg. We blijven Marcel natuurlijk zien op onze tuin maar dan zonder voorzittershamer...

Kortom !
Een fijne vergadering die een pluim verdient.

R.D.

Zie voor meer info omtrent onze volkstuin:  https://www.facebook.com/dehoefmolen/

RABO sponsor fietstocht 2017

Zaterdag 10 juni was het weer RABO-sponsor fietsen. Met 10 enthousiaste fietsers hebben we ruim 30km gefietst en zodoende  € 300,- voor de verenigingskas verdiend. Het weer zat reuze mee. Na de heftige regens van de dagen hiervoor was het nu een prachtige fietsdag. We gaan nog wel proberen het sponsorbedrag te verdubbelen. Daarvoor moesten we op de foto met een zo creatief mogelijk hoofddeksel.  Een ongeveer gelijke foto als hieronder komt op de website of Facebookpagina van de RABO-bank en de foto met de meeste LIKES zal winnen. U wordt hier nog later over geïnformeerd. 

Dank aan alle deelnemers en natuurlijk onze penningmeester Rob Duin die e.e.a. regelde en de deelnemers enthousiast maakte.

 

Koffiepauze bij de Gouden Karper.

 

Drainage-werk

Afgelopen zaterdag, 25 maart, is er hard gewerkt door een flinke groep vrijwilligers om de afwatering op ons complex te verbeteren. Nu de regenval extremere vormen kan aannemen is dat zeker geen luxe want niemand is blij als zijn aardappelen onder water staan. Na een eerste aanzet, door een kleine graafmachine die op de makkelijk te bereiken plaatsen de geulen maakte, zijn afgelopen zaterdag de moeilijke plaatsen op de volkstuinen handmatig bewerkt.  Vele meters geulen zijn er  gegraven en even zo vele meters aan drainage pijpen zijn de grond in gegaan waarna de geulen weer gedicht konden worden. Voor de harde werkers werd een zeer verzorgde lunch klaar gezet waarna voor die dag de werkzaamheden konden worden afgerond en de paden weer toegankelijk waren. De komende weken zullen nog diverse onderhoudsputten ingegraven en aangesloten worden zodat we de drainagepijpen goed kunnen onderhouden. Dank voor de inzet van alle vrijwilligers voor hun werk en de sfeer waarin dit gebeurde.

 

De eerste put is aangesloten en zit in de grond.

Tuin 50B

Ieder geniet van de zeer goed verzorgde lunch.

Tuin 45

Tuin 55.  De drainagepijp ligt erin..de geul kan weer dicht.

 

.

Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2017.

De nieuwjaarsreceptie viel dit jaar wat later dan gebruikelijk maar was wel heel gezellig. Het is goed elkaar te ontmoeten en  wat bij te praten want in de wintermaanden zien we elkaar niet veel op de tuin. Een aantal vrijwilligers hebben weer flink hun best gedaan zodat we ons tegoed konden doen aan de zelfgebakken cakes, koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein.

Dank aan de vrijwilligers en ieder een goed tuinjaar.

 

31-03-2016  Afscheid van onze penningmeester Pino Bruna.

Na 10 jaar de functie van penningmeester te hebben vervuld gaat Pino zich nu echt toeleggen op het tuinieren. Nauwgezet hield hij deze jaren de boekhouding bij van onze vereniging.  Daarbij deed en doet hij nog zeer veel onderhoudswerk voor de vereniging zoals schilderwerk aan de "winkel" en schuren maar ook onderhoud aan de waterpompen en het opnieuw aanleggen van de paden op ons complex. Die liggen er weer strak bij.

Op de Algemene Leden Vergadering is Pino benoemd tot erelid van de vereniging.

Pino bedankt voor het vele werk wat je gedaan hebt.

De ingebrachte voorstellen zijn op de vergadering aangenomen, dat houdt in:

   1.  een verruiming de mogelijkheden om een permanente fruitkooi te plaatsen en

   2.  het verbod op gebruik van onkruid bestrijdingsmiddel Roundup.

.

.

Heeft u de Facebook pagina's van DeHoefmolen al bekeken??  

https://www.facebook.com/dehoefmolen .

Hier vindt u o.a.  heel herkenbare foto's geplaatst door ons, ik denk, meest aktieve facebook lid, Rob Duin.

 

 

De winter staat voor de deur en dus worden de waterpompen gedemonteerd. Onze vrijwilligers zorgen dat ze er weer als nieuw uitzien. In het voorjaar worden ze nog nagezien door Pino en Piet zodat ze ook volgend jaar weer goed functioneren.