Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Actueel

Rabo Clubsupport 2021

In de eerste plaats wil ik alle mensen die een stem hebben uitgebracht op onze vereniging ATV De Hoefmolen van harte bedanken. Dit jaar kregen wij in totaal 39 stemmen en dat leverde ons het astronomische bedrag op van € 370,80 en daar kunnen we weer mooie dingen voor doen.

Al heel veel jaren doen we mee met de actie van de Rabobank Alkmaar e.o. maar nog nooit kwamen we tot zo’n groot bedrag.

Ik had als doel ingevuld om drie woelvorken aan te schaffen om zo zonder spitten je tuin te beluchten in het voorjaar. Dus geen verstoring van het bodemleven en onkruidzaden worden niet boven gehaald.

Kortom de vereniging gaat zich beraden wanneer we overgaan om de woelvorken te bestellen.

Maar nogmaals we zijn dolblij met het gescoorde bedrag dat we kregen van onze huisbankier Rabobank Alkmaar e.o.

 

M.vr.gr. Rob Duin.

 


Update: 4 nov. 2021

Bijna nieuwe stoelen in onze kantine

Door schenking van onze goede buur ATV De Vrijheid zijn wij de gelukkige bezitters geworden van een fors aantal beukenhouten stoelen met lederen zitting. De meeste met armleuning en een paar zonder.

Een warme aanblik als je nu binnen stapt in onze kantine voor koffie of thee o.i.d. dan zie je dat eerlijk hout de gezelligheid verhoogt en wij zijn er blij mee.

Nogmaals met dank aan ATV De Vrijheid.

 

 


Lees TIP !

Volkstuin Verhalen.

Zomaar een stukje uit het boek.

Brandnetelgier hoe je van onkruid voedzame voeding maakt voor je gourgettes, prei etc.

Signaalplanten

Er zijn soorten onkruid die je vertellen op wat voor grond je tuiniert. Deze planten noem je indicator- of signaalplanten. Zevenblad verschijnt op zure grond, net als heermoes, weegbree en zuring. Heermoes duidt bovendien op een mineraalarme, slecht doorlatende bodem. Wanneer je de bodem vruchtbaar maakt en verrijkt door regelmatig te mulchen en compost toe te voegen, zal de groei van deze planten uiteindelijk verminderen.

Is de grond stikstofrijk, dan schieten brand- netels en zuring als paddenstoelen omhoog. Dit gaat ten koste van de groei van stikstof- mijders zoals gewone margriet, knoopkruid en pinksterbloem, belangrijke nectar- en waardplanten voor bijen en vlinders.

Toch verrichten brandnetels ook goed werk, onder andere als waardplant. Zolang ze andere planten niet verdringen, verdienen ze best een plekje in de tuin. Brandnetel is net als smeerwortel een wortelonkruid, dat vaak op plekken verschijnt waar de bodem verdicht en matig van structuur is. Deze planten maken met hun diepe wortels de grond losser. Bovendien halen ze belang- rijke mineralen uit de grond naar boven, waarmee ze andere planten die niet zo diep wortelen, weer voeden.

Smeerwortel is een nuttige, inheemse plant die veel bijen aantrekt, het composterings- proces op de composthoop versnelt en de compost verrijkt. Wanneer je de bladeren versnippert en tussen de andere planten strooit, werken de snippers als voedende mulchlaag.

Nog veel meer info over het boek van Suzanne de Boer en Marieke de Geus

 


Op 4 mei de vlag bij ATV De Hoefmolen de hele dag halfstok !
Beste leden.
Wij hangen 4 mei de gehele dag onze driekleur halfstok ter nagedachtenis aan hen die vielen voor onze vrijheid.
Afwijking van het protocol i.v.m. coronavirus
De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de
omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

 

Dit in tegenstelling tot het vlagprotocol zoals dat normaal geldt:
Dit is een advies van Nationaal comité 4 en 5 mei. 

 


Sijbrand Smit in de bloemetjes gezet 

Op 27 maart ging tuincommissielid Anja Duin langs bij Sijbrand Smit met een boeket. Dit alles om hem te bedanken namens iedereen van ATV De Hoefmolen voor het feit dat Sijbrand na 8 jaar een streep onder zijn bestuurslidmaatschap heeft gezet.

Natuurlijk wordt bij de Algm. ledenvergadering nog uitgebreid aandacht gegeven aan dit feit maar dit moest eerst met een bloemetje gevierd worden.

Hieronder een dankwoord van Sijbrand Smit.

Beste tuinders,

Na 8 jaar lid te zijn geweest van het bestuur,  was gisteren mijn laatste dag als bestuurslid van ATV De Hoefmolen. Al ruim een jaar stond vast dat ik zou aftreden als bestuurslid op de algemene ledenvergadering van 2020. Nu deze voor onbepaalde tijd is uitgesteld heb ik toch besloten 26 maart als datum aan te houden.

Ik blijf lid van deze mooie vereniging en u zult mij nog regelmatig tegenkomen op ons complex om mee te werken met de werkzaterdagen en de diverse technische klusjes  op te klaren.

Vandaag heeft het bestuur mij een prachtige bos bloemen aangeboden als dank voor de inzet de afgelopen jaren.  Ik dank u allen daarvoor.

Tot ziens op de tuin.

Sijbrand Smit.


Beste medetuinders,

  • Zoals jullie waarschijnlijk al via de media hebben vernomen worden er landelijk verregaande maatregelen genomen om het Coronavirus te beteugelen.
  • We hebben besloten om de ledenvergadering van 26-3-20 niet door te laten.
  • We hebben ook besloten om de werkzaterdagen op te schorten.
  • De kantine blijft tot nader order dicht. Iedereen  heeft een sleutel van de kantine en we snappen dat je het toilet wilt gebruiken om maar eens wat te noemen.
  • We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen om de kantine verder niet te gebruiken.
  • Dit zijn rigoureuze, maar in onze ogen noodzakelijke maatregelen.
  • We houden ons aan de landelijke richtlijnen en zodra de zaak weer normaliseert melden we ons met berichten over de ledenvergadering, de kantine en de werkzaterdagen. 
  • De Federatie van tuinverenigingen zit op dezelfde lijn. Andere tuinverenigingen zullen hun ledenvergaderingen e.d. hoogstwaarschijnlijk  ook schrappen.
  • Ben u op de tuin hou afstand van medetuinders, u weet 150 cm. is de norm.

Note: Zie onze update van 28 maart  i.v.m. de Corona Regels op ons complex Klik hier

Graag jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van ATV De Hoefmolen
Olympiaweg 32
1816 MJ Alkmaar
 
Rob Lengers, secretaris

 


Nieuwjaarsreceptie  2020.

De ondertussen vaste traditie, de nieuwjaarsreceptie, was dit jaar op 5 januari. De opkomst van leden overtrof ruimschoots die van vorig jaar. De secretaris, Rob Lengers, sprak een woordje tot de aanwezigen waar ondergetekende weinig van verstaan heeft maar dat lag niet aan de toespraak.

Mede door de grote inzet van onze vrijwilligers was deze middag een groot succes met name de Thaise loempiaatjes vielen zeer in de smaak. Wat een verrassing.

Dank aan alle vrijwilligers die deze middag tot een succes maakten.

Sijbrand.

 

 

 

De grote opruim actie is begonnen. (okt 2019)

De grote berg tuinafval, afkomstig van door de werkzaterdagen opgeruimde tuinen van leden die onmogelijk zelf hun tuin konden opruimen, moet de komende weken worden opgeruimd, deels in de container en deels naar een plek waar het geschikte groen-afval kan composteren.  Door de inzet van enkele vrijwilligers, waarvan één niet eens lid is van onze vereniging, is veel hout, glas, plastic, een oude fiets en diverse andere zaken afgevoerd naar de afvalbrengplaats.

De geplaatste container is hopelijk groot genoeg voor alle afval. Uit voorzorg worden grote takken verknipt tot kleine delen zodat ze minder ruimte innemen. Takken dikker dan 5 cm mogen niet in deze container evenals zand of graszoden.

Op de foto Pino Bruna aan het werk maar het zal u ook opgevallen zijn dat het rond de winkel en verenigingsgebouw onkruid-vrij gemaakt is. Dat is ook het werk van Pino en dat verdient wel een pluim. De vereniging vaart wel bij vele vrijwilligers daarom hopen we op een goede respons op de oproep voor vrijwilligers op zaterdag 12 oktober!

 

RABO bank Clubkas Campagne

19 juni 2019.

Vandaag is bekend gemaakt dat de RABO Clubkas Campagne een bedrag heeft opgeleverd voor onze vereniging van

€ 193,62.  Met dank aan onze leden die gestemd hebben op onze vereniging en natuurlijk de penningmeester die elk jaar het initiatief neemt om deze actie voor onze vereniging weer tot een succes te maken.

AlgemeneLedenvergadering 2019

Beste leden, op donderdag 21 maart om 19:30 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de Vrijheidskerk, ingang achterkant-zalen.  Er zal o.a.gestemd worden over een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement maar daar krijgt u bericht van. Onze secretaris Marleen Parigger treedt af en Sijbrand Smit moet aftreden omdat zijn bestuurs-periode afgelopen is. Hij stelt zich weer verkiesbaar voor het bestuur voor 1 jaar.

.

Wateroverlast 

Om de wateroverlast van zowel de lekkende dijk als het hemelwater wat, zoals voorspeld is, nu en in de toekomst voor grotere overlast gaat zorgen, het hoofd te bieden, zijn vrijwilligers bezig met een flinke klus. Hoewel het uitgraven van een sloot door een graafmachientje is gedaan is er veel werk wat met de hand gebeurt. Een nieuwe afvoerpijp voert nu al het overtollig water af naar de sloot die langs het CBR loopt waardoor het grondwaterpeil naar een goed niveau zakt. Met slechts beperkte hulpmiddelen worden de palen voor de beschoeiing de grond in gedreven wat op zich van een knap staaltje vakmanschap getuigt. We zijn als deze klus geklaard is beter voorbereid op flinke regenbuien.  Natuurlijk geven deze werkzaamheden overlast op de omringende tuinen maar er wordt getracht de schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

Koffie buiten de reguliere koffietijden.

Per 8-7-2018 is een Senseo koffieapparaat beschikbaar in de kantine voor die mensen die buiten de reguliere koffietijden ook een kop koffie willen drinken. Deze opstellingen is een test naar aanleiding van de enquête die door de Klankbordgroep is gehouden. We verwachten dat gebruikers het apparaat netjes achterlaten en de kopjes afwassen.

 

 

Revisie aanhanger

omdat de bodem van onze aanhanger slecht werd heeft onze penningmeester Rob Duin gezorgd dat er een nieuwe bodem in kwam. Er zit nu een prachtige aluminium bodem in die weer jaren mee kan. Wat een geluk dat we een aantal handige vrijwilligers op de tuin hebben.

Bedankt Rob.

De ingebrachte voorstellen zijn op de vergadering aangenomen, dat houdt in:

   1.  een verruiming de mogelijkheden om een permanente fruitkooi te plaatsen en

   2.  het verbod op gebruik van onkruid bestrijdingsmiddel Roundup.

.

.

Heeft u de Facebook pagina's van DeHoefmolen al bekeken??  

https://www.facebook.com/dehoefmolen .

Hier vindt u o.a.  heel herkenbare foto's geplaatst door ons, ik denk, meest aktieve facebook lid, Rob Duin.

 

 

De winter staat voor de deur en dus worden de waterpompen gedemonteerd. Onze vrijwilligers zorgen dat ze er weer als nieuw uitzien. In het voorjaar worden ze nog nagezien door Pino en Piet zodat ze ook volgend jaar weer goed functioneren.