Amateur tuinders vereniging de hoefmolen
Home » Actueel

AlgemeneLedenvergadering 2019

Beste leden, op donderdag 21 maart om 19:30 uur houden we de Algemene ledenvergadering in de Vrijheidskerk, ingang achterkant-zalen.  Er zal o.a.gestemd worden over een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement maar daar krijgt u bericht van. Onze secretaris Marleen Parigger treedt af en Sijbrand Smit moet aftreden omdat zijn bestuurs-periode afgelopen is. Hij stelt zich weer verkiesbaar voor het bestuur voor 1 jaar.

.

Wateroverlast 

Om de wateroverlast van zowel de lekkende dijk als het hemelwater wat, zoals voorspeld is, nu en in de toekomst voor grotere overlast gaat zorgen, het hoofd te bieden, zijn vrijwilligers bezig met een flinke klus. Hoewel het uitgraven van een sloot door een graafmachientje is gedaan is er veel werk wat met de hand gebeurt. Een nieuwe afvoerpijp voert nu al het overtollig water af naar de sloot die langs het CBR loopt waardoor het grondwaterpeil naar een goed niveau zakt. Met slechts beperkte hulpmiddelen worden de palen voor de beschoeiing de grond in gedreven wat op zich van een knap staaltje vakmanschap getuigt. We zijn als deze klus geklaard is beter voorbereid op flinke regenbuien.  Natuurlijk geven deze werkzaamheden overlast op de omringende tuinen maar er wordt getracht de schade zoveel mogelijk te beperken. 

 

Koffie buiten de reguliere koffietijden.

Per 8-7-2018 is een Senseo koffieapparaat beschikbaar in de kantine voor die mensen die buiten de reguliere koffietijden ook een kop koffie willen drinken. Deze opstellingen is een test naar aanleiding van de enquête die door de Klankbordgroep is gehouden. We verwachten dat gebruikers het apparaat netjes achterlaten en de kopjes afwassen.

 

 

Revisie aanhanger

omdat de bodem van onze aanhanger slecht werd heeft onze penningmeester Rob Duin gezorgd dat er een nieuwe bodem in kwam. Er zit nu een prachtige aluminium bodem in die weer jaren mee kan. Wat een geluk dat we een aantal handige vrijwilligers op de tuin hebben.

Bedankt Rob.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vooruit lopend op de officiële Privacy verklaring wil ik u mededelen  dat wij in samenwerking met de federatie en andere tuinverenigingen een privacy verklaring willen ontwerpen die voldoet voor een tuinvereniging.

Daarin zal uitleg gegeven worden over privacy gevoelige zaken en hoe wij daar mee omgaan b.v. de ledenadministratie, de beelden van de beveiligingscamera’s en de toegangspoort.

Nu al kan ik u zeggen dat camerabeelden na 3 tot 6 maanden overschreven worden dus deze worden niet lang bewaard. De recorders zijn beveiligd met een inlognaam en een wachtwoord zodat onbevoegden geen inzage hebben.

De ledenlijsten die het bestuur gebruikt zijn met een wachtwoord beveiligd. Deze gegevens worden alleen binnen onze vereniging gebruikt.

De toegangspoort kunt u openen met uw pasje of druppel, er wordt niet geregistreerd met welke pas of druppel de poort geopend wordt.

Binnenkort hopen we de officiële privacy verklaring te kunnen presenteren.

Sijbrand Smit.

 

29-03-2018  Algemene LedenVergadering

Jaarvergadering ATV De Hoefmolen en nieuwe voorzitter.
Een goed en vlot verlopen jaarvergadering en drie nieuwe gezichten achter de bestuurstafel.
Dat was het resultaat van een paar uur vergaderen waar de agenda punt voor punt werd afgewerkt, zodat iedereen weer op de hoogte is waar we zoal mee bezig zijn.
In de eerste plaats was er natuurlijk een minuut stilte voor de helaas veel te vroeg overleden tuinvriend Jos Hartjes het is nog steeds niet te bevatten dat Jos niet meer onder ons is.

Voorzitter wissel.
Na zes jaar een einde aan het tijdperk Marcel Rodenburg als voorzitter van onze mooie en goed geoliede tuinvereniging.
Marcel nogmaals bedankt voor je tomeloze inzet en je mag trots zijn op de verbeteringen en updates van ons complex. Het was altijd prettig samenwerken en met jou hebben we een leerzame tijd gehad. We gaan nu gestuurd worden door onze nieuwe voorzitter Gerard Meuwese al vele jaren een tuinder op ons complex en die met de nodige energie de voorzittershamer gaat hanteren...
Gerard wij hopen fijn met elkaar samen te werken en onze vereniging in de vaart der volkeren te houden.

Nieuwe bestuurders.
Naast een nieuwe voorzitter ook twee nieuwe bestuurders Leo van Beers als man algemene zaken en tuinverhuur en Marleen Parigger is onze rots in de branding op ons secretariaat.
We zijn blij dat we weer een bestuur hebben bestaande uit vijf mensen.

De KBG.
Onze klankbordgroep heeft hard gewerkt om een enquête te doen onder onze leden. De uitslag van deze enquete werd toegelicht en duidelijk gemaakt op deze vergadering door Rob Lengers een ieder kon haar of zijn opmerking hier over maken. De enquete heeft ons laten zien dat meer vrijwilligers nodig zijn om verschillende activiteiten vorm te geven. Ook hadden zich al meteen leden opgegeven om taken op zich te nemen dus al met al een zeer bemoedigende uitslag van deze enquete....daarvoor onze dank naar de KBG...

Bloemetje ....
Marleen Parigger bracht aan het einde van vergadering namens ons allen een bloemenhulde aan de scheidende voorzitter Marcel Rodenburg. We blijven Marcel natuurlijk zien op onze tuin maar dan zonder voorzittershamer...

Kortom !
Een fijne vergadering die een pluim verdient.

R.D.

De ingebrachte voorstellen zijn op de vergadering aangenomen, dat houdt in:

   1.  een verruiming de mogelijkheden om een permanente fruitkooi te plaatsen en

   2.  het verbod op gebruik van onkruid bestrijdingsmiddel Roundup.

.

.

Heeft u de Facebook pagina's van DeHoefmolen al bekeken??  

https://www.facebook.com/dehoefmolen .

Hier vindt u o.a.  heel herkenbare foto's geplaatst door ons, ik denk, meest aktieve facebook lid, Rob Duin.

 

 

De winter staat voor de deur en dus worden de waterpompen gedemonteerd. Onze vrijwilligers zorgen dat ze er weer als nieuw uitzien. In het voorjaar worden ze nog nagezien door Pino en Piet zodat ze ook volgend jaar weer goed functioneren.