Volkstuin De Hoefmolen

"www.dehoefmolen.nl"

Welkom op de website van volkstuin De Hoefmolen.

Amateur Tuinders Vereniging De Hoefmolen is gesitueerd aan de westrand van Alkmaar.
De vereniging is ontstaan in april 2011 na een fusie van  A.T.V. Robonbosmolen en A.T.V. De Hoef.


Onze tuindersvereniging is aangesloten bij de Federatie van AmateurtuinVerenigingen Alkmaar e.o.( zie www.fatv.nl).Naast het kweken van de mooiste groenten en fruit is er ook aandacht voor bloemen op ons complex. Ook zijn de sociale contacten belangrijk. Tijdens de koffie om 10:00 uur en 15:00 uur, wordt er veel informatie uitgewisseld over hoe het best getuinierd kan worden. Deze koffie pauzes zijn erg populair en worden druk bezocht vooral nu het nieuwe verenigingsgebouw in gebruik is genomen.


 


Laatste wijzigingen op deze website:
15-04-2014 onder Actueel,     Plaats op de tuin voor aardappelen.
04-04-2014 onder Actueel,     Voedselbankproject van start.
27-02-2014 onder Actueel,     Werkzaterdagenlijst2014 op website.
10-02-2014 onder Plattegrond,  actuele weergave vrije tuinen.
29-01-2014 onder Plattegrond,  actuele weergave vrije tuinen.
.
.
..